Пользовательское соглашение

Угода

ПРО КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ (УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ) (далі - УГОДА) відноситься до сайту Товариства з обмеженою відповідальністю "ЙОД ЮЕЙ".

("ЙОД ЮЕЙ") (далі – ТОВ "ЙОД ЮЕЙ", Власник сайту), розташованому за адресою: www.yod.ua.

1.2. Сайт www.yod.ua (далі - Сайт) є власністю ТОВ "ЙОД ЮЕЙ".

1.3. Ця УГОДА регулює відносини між ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" та Користувачами даного Сайту.

1.4. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї УГОДИ або змінювати її в цілому, без повідомлення Користувача. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї УГОДИ на наявність змін в ній. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" рекомендує Користувачу переглядати умови УГОДИ при кожному відвідуванні Сайту з метою отримання актуальної інформації.

1.5. Цей сайт, весь його зміст та/або окремі сторінки (частини) містять спеціалізовану інформацію про рецептурні, безрецептурні препарати, їх властивості, способи застосування та можливі протипоказання, призначену для медичних установ та лікарів лише для ознайомлення, і не є керівництвом для самостійної діагностики чи лікування. Зміст Сайту не може бути використаний, як обґрунтування медичних порад, консультацій, рекомендацій з вибору, призначенню та/або застосуванню лікарського препарату або виробу медичного призначення, і не є керівництвом для самостійної діагностики чи лікування. Якщо Користувач не є лікарем або іншим дипломованим спеціалістом у сфері охорони здоров`я, ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" звертає увагу Користувача на те, що вся інформація, що розміщена на сайті, не може замінити консультацію у дипломованого лікаря і не може бути використана для самостійної постановки діагнозу та самолікування. Сайт не призначений для користувачів, які не досягли повноліття і для недієздатних користувачів. У разі випадкового візиту на Сайт, такі Користувачі зобов'язані покинути його.Вся Інформація та інші матеріали, розміщені на Сайті, представлені без гарантії того, що вони не можуть містити помилки. Власник Сайту має право змінювати Інформацію та інші матеріали, розміщені на Сайті, в будь-який час і без попереднього оголошення про такі зміни. Власник сайту не несе відповідальності за будь-які небажані наслідки у разі невиконання цієї вимоги Користувачами.

1.6. Власник Сайту не гарантує безперебійної та безпомилкової роботи Сайту; також не гарантує, що такими будуть як результати, отримані в ході використання Сайту, так і точність та застосовність його матеріалів.

1.7. Користувач в добровільному порядку відмовляється від судового і адміністративного переслідування Власника Сайту і будь-яких вимог про відшкодування можливої шкоди, заподіяної здоров'ю Користувача.

1.8. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Користувачем УГОДИ та підтвердження наявності у Користувача спеціальної медичної освіти. У разі, якщо Користувач не є дипломованим медичним спеціалістом, але в порушення цих умов УГОДИ продовжує користуватись та використовувати даний Сайт, ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті самостійного використання інформації (контенту) Сайту. Користувач робить це самостійно і усвідомлено, розуміючи, що застосування рецептурних/безрецептурних медичних препаратів можливе тільки за умови призначення лікарем після попередньої консультації з ним, а САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Наведені нижче терміни, використані в даній УГОДІ, мають таке значення:

2.1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЙОД ЮЕЙ"- Власник сайту, розташованого на доменному імені www.yod.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Сайт - інформаційний веб-сайт (місце у всесвітній мережі (Інтернет), яке має свою адресу, особистого власника і складається з окремих веб-сторінок), що містить інформацію, розміщену Власником сайту.

2.1.3. Адміністрація сайту - уповноважені на управління Сайтом співробітники, що діють від імені ТОВ "ЙОД ЮЕЙ".

2.1.4. Користувач сайту www.yod.ua (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою всесвітньої мережі (Інтернет) та використовує Сайт.

2.1.5. Контент - вміст, інформаційне наповнення сайту (інформація), видання. До контенту відносяться розміщені на Сайті зображення, аудіо-, фото-, відео-, ілюстраційні, текстові та інші матеріали.

2.1.6. Інформація– дані, що надаються Користувачам сайту про рецептурні, безрецептурні препарати, їх властивості, способи застосування та можливі протипоказання, призначена для медичних установ та лікарів лише для ознайомлення і не є керівництвом для самостійної діагностики чи лікування, та про можливість і способи придбання товарів. Інформація та інші матеріали про товар надаються виключно у зв'язку з наданням інформації про можливості і способи придбання Товарів. Інформація призначена для повнолітніх дієздатних громадян і не повинна використовуватися іншими особами, якщо це спеціально не передбачено чинним законодавством України. Інформація не є рекламою Товарів і не має на меті сформувати або підтримати обізнаність користувачів про товари, так само як і їх інтерес до Товарів. Інформація може містити елементи рекламної діяльності особи (осіб), які на законних підставах здійснюють роздрібну торгівлю Товарами.

2.1.7. Товар - дозволений чинним законодавством товар, включаючи лікарські засоби, засоби медичного призначення, косметичні засоби і т.д.

В рамках цього Сайту не здійснюють продаж товарів, а будь-які оплати, що згадуються на Сайті, є оплатами в рамках доручення здійснити від імені, за рахунок та в інтересах Замовника доставку Товару та/або компенсацією витрат Виконавця на виконання такого доручення. Продаж Товару Замовнику здійснюється аптечним закладом, чинним на підставі відповідної ліцензії в рамках чинного законодавства України, з наданням усіх необхідних документів.

2.1.8. Зміст сайту (далі – Зміст, Контент, Матеріали) – охоронювані законом результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи інші засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу, програми для електронних обчислюваних машин (ЕОМ), бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності, всі разом та/або окремо, що містяться на Сайті. Всі інші терміни та словосполучення тлумачяться відповідно до вимог чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Основним призначенням Сайту є інформаційна підтримка користувачів, а не продаж або інший спосіб поширення Товарів Користувачам або іншим особам.

Власник сайту надає Користувачу наступні додаткові види послуг (сервісів):

3.1.1 Надання можливості доступу до електронного контенту на безоплатній основі для перегляду контенту за допомогою третіх осіб.

3.1.2. Доступ до засобів пошуку та навігації Сайту.

3.1.3. Надання Користувачу можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Сайту.

3.1.4. Інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Сайту.

3.2. З метою належного надання Користувачу доступу до сайту Власник сайту має право отримувати, зберігати, обробляти використовувати знеособлену загальну інформацію у вільному вигляді для підрахунку даних, таких як: загальна кількість відвідувань сайту, IP-адреса Користувачів, дата і час відвідування, тип і мова браузера, файли cookies, кількість відвідувань кожної сторінки сайту, найменування провайдерів послуг доступу до мережі Інтернет, доменних імен провайдерів послуг Інтернету Користувачів, які надають їх Користувачам сайту. Це потрібно для коректної роботи Сайту, надання послуг Сайтом, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.

3.3. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" може використовувати IP-адреси для ідентифікації комп’ютерів, які належать Користувачам Сайту, у випадку, коли це необхідно для дотримання чинного законодавства України, правил використання Сайту або захисту товарів та послуг Власника сайту, самого Сайту або інших Користувачів від порушень чинного законодавства України.

3.4. Під дію цієї УГОДИ підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їхні подальші модифікації, які з'являться надалі, додаткові послуги (сервіси) Сайту. Сайт розроблений для надання загальної професійної спеціалізованої інформації про рецептурні, безрецептурні препарати, їх властивості, способи застосування та можливі протипоказання, що призначена для медичних установ та лікарів лише для ознайомлення.

3.5. Доступ до Сайту надається на безоплатній основі. Адміністрація сайту не надає послуги по медичному консультуванню, які можливо прийняти за діагноз, всі матеріали (контент) розміщені на сайті несуть рекомендаційний та інформаційний характер.

3.6. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України та даною УГОДОЮ. Весь контент, що знаходиться на Сайті, належить ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" і не може бути використаний без письмового дозволу Власника Сайту. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" не гарантує, що використання матеріалів, розміщених на Сайті, не буде порушувати права третіх осіб. Контент, що розміщений на сайті, не повинен тлумачитись як пряме, непряме право на використання інформації та/або ліцензії та інших дозвільних документів, тощо (включаючи товарний знак, фірмову назву, тощо).

3.7. Зміст, опублікований на Сайті, захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права і знаходяться у володінні або користуванні ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" або сторони, яка є постачальником Власнику сайту матеріалів.

3.8. Оформлюючи замовлення на сайті, Користувач надає згоду на обробку своїх персональних даних Власнику сайту, а саме:

- дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з персональними даними Користувача для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим);

- здійснювати обробку, повністю або частково, в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних;

- здійснювати реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей про Користувача;

- здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) своїх персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам без повідомлення Користувача про таке поширення;

- зберігати персональні дані Користувача протягом необхідного строку;

- знищувати персональні дані після закінчення строку їх зберігання у Базі персональних даних Власника сайту задля реалізації наданих послуг;

3.9. Користувач надає згоду (дозвіл) Власнику (ТОВ "ЙОД ЮЕЙ") сайту поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) персональні дані Користувача, зібрані Власником (ТОВ "ЙОД ЮЕЙ") сайту, без повідомлення Користувача про таке поширення його даних, у випадку, якщо його персональні дані у межах, необхідних задля здійснення обраних послуг Користувачем, передаватимуться розпорядникам Бази персональних даних та/або третім особам, яким Власник сайту (ТОВ "ЙОД ЮЕЙ") зобов’язаний надавати персональні дані відповідно до чинного законодавства, та правонаступникам ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" у випадку реорганізації.

3.10. Оформлюючи замовлення, Користувач замовляє у представника сайту виключно послуги з інформаційного супроводу свого Замовлення.

Умови та вартість послуги з доставки товарів Третіми особами викладені у розділі «Доставка замовлення» цього Сайту, та обираються Користувачем самостійно навласний розсуд.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом в односторонньому порядку, а також в односторонньому порядку змінювати зміст даного Сайту. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції УГОДИ на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту Користувачу без пояснення причин такого обмеження.

4.1.3. Встановлювати/змінювати в односторонньому порядку розмір оплати, що стягується за надання доступу до використання Сайту.

4.1.4. Розміщувати на сайті посилання на інші сторінки (сайти) в всесвітній мережі (Інтернет), ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" не несе відповідальності за зміст (сторінки) сайту за таким посиланням. Перехід за посиланнями на інші сайти (сторінки) здійснюється виключно на страх та ризик Користувача.

4.1.5. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ"має право посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення на електронну пошту (e-mail), у вигляді SMS на мобільний телефон та інші засоби зв’язку, використовуючи надані Користувачем дані (поштова адреса, e-mail, мобільний телефон, факс, тощо).

4.1.6. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" має право популяризувати і просувати Сайт будь-якими не забороненими законодавством України способами та має право розміщувати матеріали рекламного характеру на будь-якій сторінці Сайту, включаючи, але не обмежуючись, контекстною рекламою, банерами, а також відео, фото та інтерактивними рекламними роликами на Сайті.

4.1.7. Власник сайту має право застосовувати до Користувача, що порушує умови цієї УГОДИ, передбачені УГОДОЮ заходи впливу, а також вимагати застосування до Користувача санкцій та відповідальності, які передбачені законодавством України.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених УГОДОЮ та не заборонених законодавством України.

4.2.2. Змінювати свої персональні дані надані Власнику сайту задля реалізації надання інформаційної послуги.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватися при використанні Сайту майнових і немайнових прав Власника сайту, авторів та інших правовласників.

4.3.2. Не вживати дій, які можуть розглядатися, як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.3. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку заборонену законодавством України інформацію та конфіденційну/охоронювану законодавством України інформацію.

4.3.4. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушено конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.5. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, крім, як за письмовою згодою Адміністрації сайту.

4.3.6. Не використовувати сервіси Сайту з метою:

4.3.6.1. Не завантажувати контент, який є незаконним, шкідливим (містить віруси, тобто програми, які заважають нормальній роботі комп'ютера), порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та/або дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та/або образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.6.2. Не спонукати до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.6.3. Не представлятися та/або видавати себе за іншу людину або представника організації без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Сайту.

4.3.6.4. Не вводити в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу розміщеного на Сайті.

4.3.6.5. Не використовувати сервіси Сайту з метою перешкоджання нормальній роботі Сайту та/або порушення чинного законодавства України.

4.4. Користувачу забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту даного Сайту.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту.

4.4.4. Здійснювати несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких систем або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на Сайті.

4.4.5. Порушувати систему безпеки на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.7. Використовувати Сайт і його зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Власника сайту або інших осіб.

4.4.8. Розміщувати посилання або користуватися ним таким чином, який призводить до виводу Сайту або будь-якого його елемента на екран у вигляді окремого кадру у вікні, або до появи асоціацій з будь-якого роду рекламою або спонсорською програмою, яка не має стосунку до Сайту, або до іншого включення інформаційного наповнення Сайту до складу будь-якого стороннього сайту; розміщувати або використовувати вбудовані посилання на якийсь файл даних, що входить до складу Сайту; видозмінювати будь-який елемент Сайту, блокувати або іншим чином перешкоджати його відображенню; посилатися на Сайт через будь-який сторонній уніфікований покажчик ресурсів ("URL") або сайт-дублер; розміщувати посилання на Сайт в тому випадку, якщо зміст сайту Користувача виглядає в очах розсудливої ​​особи непристойним, наклепницьким, що містить в собі домагання, глибоко образливим, зловмисним або будь-яким іншим чином незаконним та/або порушує охоронювані законодавством права.

4.4.8. Інші дії, які можуть заважати нормальній роботі Сайту та/або порушують чинне законодавство України.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належать ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" і управляються Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким іншим способом, а також розміщено в всесвітній мережі (Інтернет) без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту. Користувач має право скачувати матеріали, що розміщені на сайті, для некомерційного приватного використання, при умові збереження всіх авторських прав ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" (тобто, при приватному (некомерційному) використанні контенту Сайту, Користувач в обов’язковому порядку повинен вказувати джерело матеріалу, включаючи даний сайт, Власника сайту та інші повідомлення про права власності у разі їх наявності). Користувач не має права змінювати, розповсюджувати, копіювати зміст Сайту, включаючи текст, зображення, аудіо, відео та фото, для громадських, комерційних та інших цілей.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю і законодавством про недобросовісну конкуренцію. Торгова марка, логотип, емблема, герб, бренд, марки окремих продуктів та інші засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу, що розміщені на сайті, є зареєстрованими засобами індивідуалізації (торговими знаками, логотипами, тощо) ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" та/або зареєстрованими торговими марками контрагентів ТОВ "ЙОД ЮЕЙ". Ці знаки не можуть бути використані без письмового дозволу ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" та/або третьої особи, яка може бути власником засобу індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу (товарного знаку, торгової марки, тощо). Використання або посилання на будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, за винятком випадків, передбачених даною УГОДОЮ, заборонено.

5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якого іншого порушення системи безпеки.

5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача.

5.7. Ця УГОДА поширює свою дію на всі додаткові положення й умови про покупку Товару, надання послуг, тощо, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися, як зміна цієї УГОДИ.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку товарів, послуг, тощо, пропонованих на Сайті, та/або вносити зміни в ціни, умови придбання/надання товарів та/або послуг, що пропонуються на Сайті.

5.10. Користувачі Сайту використовують сайт та його зміст на власний страх та ризик.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї УГОДИ, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються. Користувач самостійно відшкодовує будь-які збитки (у тому числі упущену вигоду, моральну та фізичну, іншу шкоду), що виникли у інших Користувачів, третіх осіб або Власника сайту внаслідок порушення, даної УГОДИ та/або розміщення на Сайті персональних відомостей, а також здійснення інших дій в зв'язку з використанням Сервісу.

6.2. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню Користувачів такими засобами.

6.2.4. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" не несе відповідальності за будь-які посилання на даний Сайт, за зміст інших сайтів, публікацій, відео та аудіо матеріалів, які публікуються поза даним Сайтом. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщених на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності, тощо) з боку ТОВ "ЙОД ЮЕЙ".

6.2.5. Власник сайту та будь-які інші особи, що брали участь у створенні, підтримці, хостингу сайту не несуть відповідальності за будь-які збитки та негативні наслідки, що стались внаслідок використання Сайту та/або його контенту.

6.2.6. Уразі розміщення Адміністрацією сайту інформації про буд-які заходи (культурного характеру, семінари, тренінги тощо) ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" не несе відповідальності за дію чи бездіяльність організаторів таких заходів та спричинені несприятливі наслідки для Користувача.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням чи скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Власника сайту або в права інших Користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї УГОДИ, захисту прав або безпеки ТОВ "ЙОД ЮЕЙ", Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та/або заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю УГОДУ або інші положення документів, які визначають умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або з причин технічної неполадки або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї УГОДИ обов'язковою умовою звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка з Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає пропозиції від Користувача щодо змін цієї УГОДИ.

9.2. Відгуки, коментарі, питання, дані, пропозиції Користувача, розміщені на Сайті та/або передана інформація Користувачем Адміністрації сайту через електронну пошту або будь-яким іншим способом не є конфіденційною інформацією і може бути використана Адміністрацією сайту без обмежень. Будь-яка інформація, що передається Користувачем на Сайт, може бути використана ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" в будь-яких цілях в рамках діючого законодавства України.

9.3. ТОВ "ЙОД ЮЕЙ" не гарантує точність та актуальність надання інформації розміщеної на сайті. Власник сайту не несе відповідальності за будь-які дії та наслідки таких дій, реалізованих на основі поданої інформації на Сайті. Власник сайту не гарантує, що використання змісту Сайту не порушить/порушує права третіх осіб. Власник сайту не несе відповідальності за друкарські помилки та інші помилки, або неточності у матеріалах Сайту. Зміст Сайту носить виключно інформаційний характер.

9.4. Власник Сайту не гарантує, що: сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними, і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації тощо, отриманих з використанням сервісів, та інформації, яка розміщена на Сайті буде відповідати очікуванням Користувача.

9.5. Цей Сайт створений для користувачів, які знаходяться на території України. Якщо Користувач знаходиться в іншій країні, Користувач самостійно перевіряє чи не покладає на нього чинне законодавство країни додаткові обмеження, що пов’язані із використанням цього Сайту. Користувач несете персональну відповідальність за дотримання законодавства країни перебування.

9.6. Інформація, на Сайті надається за принципом «як є», тобто в тому вигляді, в якому вона доступна на момент надання, при цьому ніяких гарантій, прямих або непрямих, не надається. Користувач приймає інформацію на сайті «з усіма недоліками», які проявилися одразу або не одразу.